بسم ا..


سوره مبارکه همزه

 •  در این سوره خدا همزولمز را به عنوان یکی ازاعمال بسیار زشت بعضی انسان ها، با خشم بیان می کندو سرانجام خوفناک انجام این عمل را به انسان ها گوشزد می کند.

 •   در اول این سوره کلمه ویل وجود دارد و کلمه ویل بیانگر یکی از خوف ناکترین حالات خشم خدا می باشد.

 • خداوند از همزولمز وفرد همز ولمز کننده متنفر است.

 •   همزولمز یعنی این که با یک طعنه یا تمسخر ،شخصیت فردی را در نظر دیگران یا درنظر خودش خرد کنیم.

 • همزولمز با خرد کردن شخصیت یک فرد،اعتماد به نفس او را از بین برده وجلوی پیشرفت فرد را می گیرد.

 • وقتی فردی همزولمز میشود افرادی که نقطه مشترکی با فرد همزولمز شده دارند و همزولمز شدن فرد را مشاهده میکنند به دلیل داشتن وجه مشترک،اعتماد به نفس خود را از دست داده و از پیشرفت دست میکشند ،پس همزولمزعلاوه بر فرد جلوی همزولمز نه تنها در حضور فرد بلکه در غیاب او هم اثر منفی خود را میگذارد

 •  همزولمز می تواند به صورت درونی باشد یعنی کسی فرد را همزولمز نمی کند ولی او خود با دیدن برتری دیگران نسبت به خود در بعضی زمینه ها و در نظر نگرفتن نعمات و برتری هایی که خداوند به او عطا کرده  ناامید شده ، شخصیت خود را برای خود خرد کرده ودست از پیشرفت میکشد.این فرد در اصل خود را همزولمز میکند.

 •   وقتی ما در جمع کسی را همزولمز می کنیم به علاوه تاثیرات منفی ذکر شده اگر فردی رفتار ما را بیاموزد و در زندگی افراد را همزولمز کند،تا زمانی که او این کار ار انجام می دهد،گناه یاد دادن همزولمز به این فرد برای ما نوشته میشود

  •   آتشی که مخصوص سوزاندن افراد همزولمزکننده است آتش حطمه نام دارد که به معنی شکننده است.

  • وقتی فردی فرد دیگر را همزولمزمیکند شخصیت او خرد شده وقلبش در فشار قرار میگیرد به خاطر همین هم آتش حطمه در جهنم از قلب فرد همزولمزکننده شعله ور شده و هم از لحاظ روحی و هم جسمی او راخرد میکند.به طوری که هیچ باقی مانده ای از فرد نمی ماند.

  •  آتش حطمه از خشم خدا به وجود می آید ودر اصل خود فرد همزولمزکننده تبدیل به آتش شده وآتش اوبه اطراف هم سرابت میکند.

  •   آتش فرد همزولمزکننده در یک ستون از قلبش به بالا می رود و مانند یک ستون فرد را به زمین می فشارد.

   

  اهل بیت علیهم السلام در زندگیشان بسیار زیاد توسط دشمنان همز ولمزشدند پس اگر ما هم دیگران را همزولمزکنیم کار دشمنان اهل بیت را انجام داده ایم وهرگز نمی توانیم خود را میان یاران امام زمان علیه السلام حساب کنیم.


  «نسال الله منازل الشهداء»