بسم الله الرحمن الرحیم

کلمات محوری سوره:

  •  شر به معنای چیزی است که در قبال خیر است و به همراه آن ضرر و فساد وجود دارد.
  • غسق به معنای ظلمتی است که در محیط می آید و به آن مسلط میشود.
  • وقب به معنای داخل شدن در محلی است.
  • عقد به معنای گره یا متصل گشتن دوچیز و محکم کردن آنها در یک نقطه است.

از ارتباط واژگان می فهمیم مشکلات و تاریکی وگره های زندگی و حسادت ها توسط شرور جلب شده است

ویژگی های تاریکی:

  • طوری می آید که دیگر قصد رفتن ندارد.
  • دل کندن از آن جان کندن است
  • حتما برای ما شر دارد

برای رهایی از تاریکی انسان باید به دنبال نشانه ای از روشنایی باشد. نشانه اصلی را که پیدا کرد باید با تمام وجود پناه برد و اگر پناه نبرد آسیب می بیند. برای رفع مشکلاتش باید پناهنده پیدا کند اگر به دنبال پناهنده ای نباشیم که زندگی و مشکلات مارا تدبیر کند و مارا به کمال برساند گره ها و مشکلات گویی خیال رفتن را ندارند.

حسد شری است که هم به حسدشونده ضرر میرساند هم به حسودکننده.

حسود به چیزی در زندگی کسی حسد میورزد و این حسد به این معنا نیست که اگر همان چیز را در اختیارش قرار دهی دیگر پی حسادت نرود..

فقط به دنبال از بین رفتن نعمت برای طرف مقابلش است و برای به نتیجه رسیدن دست به هرکاری میزند

 

«نسال الله منازل الشهداء»