بسم الله الرحمن الرحیم 

چند مصداق برای عصر:

 در سوره ی تکاثر زیان ها و خسران های مردم را بررسی کردیم و در این سوره خداوند ما را دعوت به شبیه بودن به پیامبر و پیشوایان دینی می کند. مثلا ما می توانیم هر شب زیارت عاشورا بخوانیم و به دوستان و آشنایان هم توصیه کنیم که این کار را انجام دهند یا حداقل هفته ای یک بار به هیئت رویم و به دوستانمان هم سفرش کنیم مثلا وقتی کسی در حال غیبت است به او بگوییم که غیبت نکند.  مثالی بزنیم در مجموعه ی خودمان مبنی بر اینکه دانش آموزانی که در مسجد زیر نظر مربی خودشان کار فرهنگی می کنند در آخر عصاره ی انها ، مربیانی برای نسل های بعد می شود. و همین افراد که در برابر مشکلات زندگی سختی ها را تحمل کردند و از کار و زندگی خود زدند که کار فرهنگی کنند ؛ قابلیت این را دارند که در عصر ظهور طناب امام زمان را محکم بگیرند و در برابر هر طوفان سهمگین آن را ول نکنند اصلا مگر چند شیعه ی دوازده امامی در جهان داریم؟ و مگر چند شیعه داریم گه به دنبال امام زمان باشند؟ در عصر پیامبر هم این گونه بود که فقط چهار یا پنج نفر همیشه همراه پیامبر و هم قدم با ایشان بودند. 

 در همه ی این عصر ها عصاره ای از مردم به وجود آمده بود و امیدوارم که ما هم جزو عصاره های دوران و عصر ظهور باشیم. 

نسأل الله منازل الشهدا