بسم الله الرحمن الرحیم- تفسیر مختصر و گزاره.

آیه ی اول: *1 خداوند عظمت خود را به اصحاب فیل نشان می دهد.  *2 عذاب شدن برای نادیده گرفتن اراده ی خداوند.  *3 داره گوشزد میکنه که پند بگیرید از اصحاب فیل که به دلیل مقابله با من عذاب شدند.  *4 میشه از گزاره ی دو و سه گفت ببیند که اراده ی خداوند بالاتر از هر چیزی است.  *5 داره پشت پیامبر را پر میکنه نوعی حمایت از ایشانه. چرا در آیه ی اول رب به کار برده شده؟ چرا نگفته اَلَم تَرَ کَیفَ فَعَلَ بِاَصحابِ الفیل؟ دلیل رب آمدن در آیه ی اول می تواند اراده ی خدا باشد که به تو اجازه میدهد فلان کار را بکنی. نوع آیه ی یک استفهام انکاری است.

 

آیه ی دوم: *1 خدا میزنه تمام گندگی ابرهه را نابود میکند.  *2 اونارو خوار وضلیل میکنه و آبرویی برایشان نمیذاره. تضلیل یعنی سردرگم نمودن و از هدف منحرف کردن ؛ طبق گفته ی تفسیرالنور پس خدا کلا راه اونا و تصمیمشان را به یه سوی دیگه می کشونه و منحرف ، نابود ، باطل و تباهش میکنه.

 

آیه ی سوم: *1 پس خدا یه سری مرغ میفرسته تا اینهارو تضلیل کنه. یعنی نابود کردن ظالمین توسط پرندگان.  *2 معجزه ای از خدا در برابر سپاه ابرهه.

 

آیه ی چهارم: در نظر من این آیه ی میفهماند که اینقدر سپاه ابرهه و خودش بی ارزش بودند که خدا با یه  سری پرنده که اونها هم کلا فقط سنگ داشتند نابودشون میکنه یعنی  *1 بی ارزش بودن اونها به خاطر نوع مجازاتشون. – حجارةٌ سنگ کوچک و ناچیزی است و تنوین آخرش هم برای تحقیر است. سجیل هم گل متحجر است حالا خدا با یه گلی که ناچیز و تحقیر آمیزه میاد قوی ترین سپاه را نابود میکنه.  *2 برداشت من اینه که: کوچکترین قدرت خدا بر بزرگترین و قوی ترین سپاه زمین و مردم پیروز می شود و این یک گوشزد می تواند باشد.

 

آیه ی پنجم: عَصفٍ برگ گندم ، جو و... است.(در تفسیرالمیزان کلمه ی عِصفٍ به معنای برگ زراعت است) مأکول هم آفت زده و کرم خورده(جویده شده) می باشد.  *1 حالا خدا میگه با همین پرنده ها و این سنگ ها شما را مثل برگی آفت زده و جویده شده لهتان کردم.


نسأل الله منازل الشهدا