بسم الله الرحمن الرحیم


(7دو رکعت با حضور قلب

پیامبر (ص ) :من صلی رکعتین و لم یحدث فیهمانفسه بشی ء من امور الدنیا غفر الله له ذنوبه

کسی  که دو رکعت نماز بخواند و درآن دو رکعت ، قلب خود را به چیزی از امور دنیا مشغول نکند، خداوند گناهانش رامی آمرزد.

بحار الانوار، ج ,84 ص 249


(8عارف به حق نماز

امام علی (ع ) :من اتی الصلاة عارفا بحقها غفر الله له

کسی که نماز به جا آورد در حالی که عارف به حق آن باشد، خداوند او را می آمرزد.

بحار الانوار، ج ,82 ص .207 تحف العقول ، ص 117


نسأل الله منازل الشهدا