✅یعنی این همه شهید و مومن هنوز 313 نفر نشده اند؟


💠آیت الله فاطمی نیا:


🔻میگویندامام زمان عج سیصد و سیزده نفر یار دارد،


این یاران اگرچه آماده نشوند حضرت ظاهر نمی شود

⁉️من یک سوالی میکنم؛ این جبهه های ما که موج میزد [از انسانهای مخلص] ، و این همه شهید، یعنی از اینها سیصد و سیزده نفر مخلص امام زمان نبود؟

‼️قسمِ قرآن میخورم که بود.‼️

✔️بیش از سیصد و سیزده تا هم بود.


⁉️این هایی که می روند جمکران، موج میزنند، یعنی سیصد و سیزده تا مخلصِ امام زمان نیست؟


🔵حاضرند بسیاری از اینها جانشان را در راه حضرت بدهند.

🔶بفضل الهی به این نکته رسیدم، با نگاه دقیق در روایاتِ اهل بیت به این نتیجه میرسیم که عشق و اخلاص و از جان گذشتگی بس نیست.


🔰امام زمان سیصد و سیزده محور میخواهد که اینها منشأ اثر باشند.


🔰هر کدام در جایی که هستند موجی را اداره کنند.

⁉️چرا پیغمبر(ص) برای شهادت حمزه(ع) اینقدر ناراحت شدند؟

🔰حمزه مدبر بود، متعقل بود.


💥امام زمان(عج) سیصد و سیزده تا حمزه میخواهد.☀