بسم الله الرحمن الرحیم؛ وَالْفَجْرِ ؛ وَلَیَالٍ عَشْرٍ ؛ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ؛ وَاللَّیْلِ إِذَا یَسْرِ ؛ هَلْ فِی ذَلِکَ قَسَمٌ لِّذِی حِجْرٍ

سوره مبارکه همزه/../ محمدسهیل مالکی

بسم الله الرحمن الرحیم

خداوند در این سوره (با لحنی که سوره را شروع می کند) با عصبانیت به کسانی که دیگران را مسخره می کنند و یا به آنها طعنه میزنند گوشزد می نماید که اگر فکر کرده اند اون قسمت از مالی که به سبب افتخار به آن به دیگر مخلوق خدا طعنه زده اند برایشان جاودان است، این تفکر اشتباه است. و به خاطر این تفکر غلط آتشی به نام حطمه معرفی می کند.

آتش حطمه به این خاطر است که بنده ی خدا به دلیل طعنه ی تو قلبش شکسته شده پس باید برای جزای این کار آتشی مهیا شود که هم از قلبت شروع شود و هم شکننده و نابود کننده باشد. 

آتشی که تو اصلا نمیتوانی درک کنی که چیست.

آتشی که هیچ راه رهایی ندارد.


«نسال الله منازل الشهداء»

۰ نظر
ذی حجر

سوره مبارکه ناس/../ محمد سهیل مالکی

بسم الله الرحمن الرحیم

سوره مبارکه ناس:

آیه اول:

 1. خداوند در این سوره به پیامبر امر می کند که از یک شر مهم به پروردگار ناس پناه ببرد.
 2. رب ناس پناهگاهی مطمئن برای انسان هاست.
آیه دوم:
 1. پیامبر علاوه بر پروردگار مردم باید به فرمانروای مردم هم پناه ببرد.
 2. همه اتفاقات برای انسان ها توسط فرمانروایی تعیین می شود، پس بنابراین باید به ملک ناس هم پناه ببریم.

آیه سوم:

 1. و در آخر باید به سومین پناهگاه که معبود مردم است پناه برد.
 2. هر فردی دارای معبودی است که باید از شر خطرات به آن پناه ببرد و او کسی جز خدای یگانه نیست.

آیه چهارم:

 1. باید از شر وسواس خناس به این سه شر پناه برد. (غرض کلی سوره در این آیه است که می خواهد بگوید وسواس خناس کار خیر را به تاخیر می اندازد) مثال : مادر شما به شما می گوید که برو و نان بخر و شما و شما وعده چند دقیقه بعد را میدهید ولی کار به چند ساعت میرسد و نان هم گیر نمی آید.
 2. وسوسه باعث می شود افراد در راه اعمال نیک خود متوقف شوند.
 3. وسوسه صدایی از درون قلب انسان است که به انسان بسیار آسیب می زند.

آیه پنجم:

 1. معرفی کسانی که انسان را به خناس شدن و تاخیر انداختن و در آخر به گناه دعوت می کنند. مثال: رفقا و همنشین هایی که در نظر آن ها نماز و قرآن و والدین جایگاه خاصی ندارد؛ این رفقا با وسوسه کردن اول به انجام ندادن کار خیر و دوم به گناه دعوت می کنند.
 2. همیشه باید از شر وسواس خناس به پناهگاهی مطمئن مراجعه کنیم کسی که در سینه ی ما وسوسه می کند ما باید به پناهگاهی رجوع کنیم که صاحب آن پناهگاه خود مالک اراده ناس ها باشد.

آیه ششم:

 1. خناس هم میتواند از انسان ها باشد هم میتوانند از اجنه باشد؛ پس اگر دیدیم که رفیقمان ما را به تاخیر در کارها دعوت میکنند آنها را از خناس جدا نبینیم.


 • غرض سوره: باید در انجام کار های خیر با توکل بر رب ناس، ملک ناس، اله ناس با خناس و عوامل ایجاد خناس مبارزه کنیم و این مبارزه یعنی از تاخیر انداختن کار های خیر تاخیر نکنیم.


«نسال الله منازل الشهداء»

۱ نظر
ذی حجر

سوره مبارکه ناس/../ علی نظام آبادی


بسم الله الرحمن الرحیم
سوره مبارکه ناس:
 1. خداوند در این سوره پناه بردن به سه پناهگاه یا سه تا از صفات خود را به عنوان تنها راه مقابله با یک شر معرفی می کند
 2. در سوره ی فلق یک پناه گاه برای در امان ماندن از چهار شر کافی بود چون همه ی آن شر ها دارای نشانه هایی بودند ولی در سوره ناس خداوند سه پناهگاه را برای در امان ماندن از تنها یک شر معرفی می کند پس شری که در سوره ی ناس معرفی شده دارای نکاتی است که باید با توجه به وصف پناهگاه ها آن را بررسی کرد.
 3. هر سه پناهگاه معرفی شده در سوره سه صفت از صفات عظیم خداست
 4. پناه بردن به سه پناهگاه رب و ملک و اله باید به صورت اعتقادی نیز باشد یعنی انسان باید این ویژگی های خدا را به خوبی شناخته و درک کند. کسی که به عظمت خدا پی ببرد حتی یک لحظه هم از یاد خدا غافل نخواهد بود و حتی یک لحظه هم کارهای خیر خود را عقب نمی اندازد تا خدا را از خود راضی کند.
 5. عقب انداختن کارهای خیر ناشی از غفلت انسان از خداست زیرا طبق گزاره ی قبلی هرکسی از خدا غافل نباشد کارهای خیرش را به سبب جلب رضایت خدا عقب نمی اندازد.
 6. برای درک درست جایگاه خدا انسان باید صفت مهربانی خدا را نیز در کنار صفت عظمت خدا درک کند.
 7. در ترجمه ی سوره اشاره ای به صفت مهربانی خدا نشده ولی در سه آیه ی اول خدا خود را به عنوان پناهگاه و پناه دهنده معرفی می کند پس بر این اساس می توان گفت که وقتی فردی به فرد دیگر پناه می دهد حتما نسبت به او احساس مهربانی دارد.
 8. انسان می تواند با درک کامل صفات عظمت ، قدرت و مهربانی خدا زندگی خود را برای خدا خالص کرده و برای ناس جایگاه تکیه گاهی قرار نمی دهد.
 9. تنها کسانی دائما از شر وسواس خناس در امان خواهند بود که همه ی وجودشان خالص و همیشه به یاد خدا باشند و این با شناخت خدا امکان پذیر است.
 10. هر چیزی که انسان را از کار خیر باز دارد و او را برای به عقب انداختن کار خیر تشویق کند وسواس خناس است.


«نسال الله منازل الشهداء»

۴ نظر
ذی حجر

سوره ی مبارکه همزه/../ علی نظام آبادی

بسم ا..


سوره مبارکه همزه

 •  در این سوره خدا همزولمز را به عنوان یکی ازاعمال بسیار زشت بعضی انسان ها، با خشم بیان می کندو سرانجام خوفناک انجام این عمل را به انسان ها گوشزد می کند.

 •   در اول این سوره کلمه ویل وجود دارد و کلمه ویل بیانگر یکی از خوف ناکترین حالات خشم خدا می باشد.

 • خداوند از همزولمز وفرد همز ولمز کننده متنفر است.

 •   همزولمز یعنی این که با یک طعنه یا تمسخر ،شخصیت فردی را در نظر دیگران یا درنظر خودش خرد کنیم.

 • همزولمز با خرد کردن شخصیت یک فرد،اعتماد به نفس او را از بین برده وجلوی پیشرفت فرد را می گیرد.

 • وقتی فردی همزولمز میشود افرادی که نقطه مشترکی با فرد همزولمز شده دارند و همزولمز شدن فرد را مشاهده میکنند به دلیل داشتن وجه مشترک،اعتماد به نفس خود را از دست داده و از پیشرفت دست میکشند ،پس همزولمزعلاوه بر فرد جلوی همزولمز نه تنها در حضور فرد بلکه در غیاب او هم اثر منفی خود را میگذارد

 •  همزولمز می تواند به صورت درونی باشد یعنی کسی فرد را همزولمز نمی کند ولی او خود با دیدن برتری دیگران نسبت به خود در بعضی زمینه ها و در نظر نگرفتن نعمات و برتری هایی که خداوند به او عطا کرده  ناامید شده ، شخصیت خود را برای خود خرد کرده ودست از پیشرفت میکشد.این فرد در اصل خود را همزولمز میکند.

 •   وقتی ما در جمع کسی را همزولمز می کنیم به علاوه تاثیرات منفی ذکر شده اگر فردی رفتار ما را بیاموزد و در زندگی افراد را همزولمز کند،تا زمانی که او این کار ار انجام می دهد،گناه یاد دادن همزولمز به این فرد برای ما نوشته میشود

  •   آتشی که مخصوص سوزاندن افراد همزولمزکننده است آتش حطمه نام دارد که به معنی شکننده است.

  • وقتی فردی فرد دیگر را همزولمزمیکند شخصیت او خرد شده وقلبش در فشار قرار میگیرد به خاطر همین هم آتش حطمه در جهنم از قلب فرد همزولمزکننده شعله ور شده و هم از لحاظ روحی و هم جسمی او راخرد میکند.به طوری که هیچ باقی مانده ای از فرد نمی ماند.

  •  آتش حطمه از خشم خدا به وجود می آید ودر اصل خود فرد همزولمزکننده تبدیل به آتش شده وآتش اوبه اطراف هم سرابت میکند.

  •   آتش فرد همزولمزکننده در یک ستون از قلبش به بالا می رود و مانند یک ستون فرد را به زمین می فشارد.

   

  اهل بیت علیهم السلام در زندگیشان بسیار زیاد توسط دشمنان همز ولمزشدند پس اگر ما هم دیگران را همزولمزکنیم کار دشمنان اهل بیت را انجام داده ایم وهرگز نمی توانیم خود را میان یاران امام زمان علیه السلام حساب کنیم.


  «نسال الله منازل الشهداء»

  ۱ نظر
  ذی حجر

  گزاره های سوره مبارکه فلق /../ علی نظام آبادی

  بسم ا..


  • در این سوره خدا پیام بر(ص) را امر میکند به اینکه به او پناه ببرد.
  • خدا در این سوره صفت «رب فلق» را به عنوان پناهگاه برای در امان ماندن از چهار شر معرفی میکند.
  • تمام مخلوقات خدا بدون پناه بردن به خدا، شر بحساب می آیند.
  • پناه بردن به خدا انسان را از تمام شر ها حفظ میکند.
  • با پناه بردن به خدا شرها ، برای انسان به خیر تبدیل میشوند.
  • پناه بردن باید به شکل عملی نیز باشد یعنی انسان باید به همراه استعاذه ی زبانی باید کار ، زندگی و عمل خود را در پناه خدا یا در راه رضای خدا انجام دهد
  • زمانی که انسان در یک تاریکی مادی/معنوی قرار گیرد تنها نور موجود در آن تاریکی خداست و تنها راه خلاصی از تاریکی پناه بردن به رب فلق است
  • تا وقتی انسان در تاریکی قرار نگیرد و تمام نورهای کاذب برایش خاموش نشود نمیتواند نور اصلی که تنها راه نجات پناه بردن به آن است و هیچ گاه خاموش نمیشود را پیدا کند.
  • یکی از مورادی که اهمیت شرارت های نام برده شده در سوره را نشان میدهد این است که ما متوجه این اتفاقات نمیشویم و زمانی میفهمیم که شر به ما رسیده مثلا : وقتی کسی بدگویی مارا پیش دوستمان میکند برای اینکه حسادت کرده، ما زمانی متوجه میشویم که رابطه ام با رفیقم بهم خورده..پس برای در امان ماندن از این شر باید دائما به خدا و رب فلق پناه ببریم.


  «نسال الله منازل الشهداء»


  ۳ نظر
  ذی حجر

  سوره مبارکه فلق /../ سعید کسایی

  بسم ا..


  محور ها و موضوعات سوره :
  1. پناه گاهی که باعث نجات است
  2.  و شرهایی که برای امان باید پناه برد


  خداوند به پیامبر امر کرده است که پناه ببرد از چهار شر که عبارتند از :

  • اول مخلوقات خدا که ممکن است برای انسان شر باشد و یا خیر باشد و این به خود انسان بستگی دارد که اتفاقی را برای خود شر کند و وسواس خناس که در سوره ی ناس است میتواند از این شر باشد .
  •  دوم تاریکی که همه جا را فرا میگیرد و چیزی بد تر از تاریکی و ظلمات نیست که ناگهان همه جا را فرا میگیرد و این ممکن است مشکلات زندگی باشد.
  • سومین شر دمندگان بر گره ها هستند که انها همان کسانی هستند که مشلات شما را خوب که نمیکنند بلکه ضرر هم میرسانند و افت جامعه میشوند.
  • چهارمین و اخرین شر حسود است حسود کسی است که به دلیل اینکه خود چیزی را ندارد میخواهد کس دیگری هم نداشته باشد حسود که در زندگیی حسادت ورزد اخر شری به طرف مقابل خود میرساند .
  •  پناهنده ای که خدا به پیامبر امر کرده است که به ان پناه ببرد رب فلق است فلق سپیده دمی است که تاریکی را میشکافد و خدای متعال با این صفت خود را پناه گاه معرفی کردند .


  ما باید در تمام احوالات زندگی به خدا پناه ببریم تا از شر هایی که در سوره نام برده شده است در پناه باشیم

  پس نقش خدا را در زندگی پر رنگ کنیم .


  «نسال الله منازل الشهداء»


  ۰ نظر
  ذی حجر