بسم الله الرحمن الرحیم؛ وَالْفَجْرِ ؛ وَلَیَالٍ عَشْرٍ ؛ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ؛ وَاللَّیْلِ إِذَا یَسْرِ ؛ هَلْ فِی ذَلِکَ قَسَمٌ لِّذِی حِجْرٍ

۲ مطلب با موضوع «امیرحسین غیائی» ثبت شده است

سوره ی مبارکه ی عصر /../ امیر حسین غیایی

 بسم الله الرحمن الرحیم

- عصر به معنای عصاره است(عصاره چیزی را گرفتن تحت فشار قراردادن) _ دوره زمانی _ نماز عصر _ زمانی از روز.

- عصر: نتیجه و فشار(اثرگزاری و سختی).

 ”عصر دوره یا زمان: نتیجه صبح در عصر حاصل میشه ، هر کاری در صبح انجام میدهیم فشارش در عصره. 

- پس ما باید در روز تلاش کنیم و کارهای نیکو انجام دهیم تا نتیجه اش را فردا یا در آخرت خود ببینیم.(برای فردای خود توشه جمع کنیم) 

- ما اگر در زندگی خود عصر را عصاره در نظر بگیریم باید برای رسیدن به هدف سختی و فشار را تحمل کنیم.

- همه ی ما انسان ها در زندگی در زیان هستیم پس برای اینکه از این خسر و زیان بیرون بیاییم باید اعمال صالح انجام دهیم.

- آیه 3: مگر آن کسانی که خدای یکتا را می پرسدند و کارهای نیکو انجام می دهند و دیگران را به حق توصیه میکنند.

- پس ما باید در زنگی خود دیگران را به انجام کارهای نیک دعوت کنیم. 

- ما باید در روز سخت کار و تلاش کنیم تا هر کاری که انجام دادیم اوج فشار او برای ما در عصر باشد.

   نسأل الله منازل الشهدا

۱ نظر
ذی حجر

سوره مبارکه علق /../ امیر حسین غیایی

بسم الله الرحمن الرحیم

1. جبرییل پیش پیامبر میرود و به ایشان میفرماید بخوان به نام خدایت که او تو را افرید .
2. انسان را از نطفه ای خلق کرد .
3. بگو که پروردگارت بزرگ تر است .
4. خدایی که با وسیله ای با ارزش به نام قلم یاد داد .
5. و هرچه را که انسان نمی دانست به او تعلیم داد .
6و7. نه اینگونه است این انسان هرگاه احساس بی نیازی میکند نافرمانی میکند .
8. به راستی که همه ی موجودات به سوی خداوند باز میگردند .
9و10. و ای پیامبر ایا دیدی ان کسی را که بنده ای را هنگامی که نماز میخواند تهدید میکرد ؟
11. به من بگو اگر این بنده در راه هدایت باشد .
12. و یا اینکه مردم را گمراه و از تو دور میکند .
13. به من بگو که اگر او روی برگرداند و قبول نداشته باشد .
14. ایا او نمیداند که خدا بیننده ای اگاه است و همه چیز را میبیند ؟
15و16. و اینگونه است که اگر از کار های خود دست برندارد موی جلوی پیشانی اش را میگیریم .
17و18. ان موقع هر که را دوست داشت صدا بزند ما هم نگهبانان جهنم را صدا میزنیم تا او را در اتش بیندازند .

<<نسال الله منازل الشهدا>>

۲ نظر
ذی حجر