بسم الله الرحمن الرحیم؛ وَالْفَجْرِ ؛ وَلَیَالٍ عَشْرٍ ؛ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ؛ وَاللَّیْلِ إِذَا یَسْرِ ؛ هَلْ فِی ذَلِکَ قَسَمٌ لِّذِی حِجْرٍ

۳ مطلب با موضوع «محمدعلی صفری» ثبت شده است

خواسته امام /../محمدعلی صفری

خواسته امام :
کامپیوتر روشن بود. نرم افزار جدیدی که خریده بودم، روی دستگاه نصب کردم؛ نمایش، جستجو، آیات، روایات و … . وارد منوی جستجو شدم. می خواستم کلمة «مسلمان» را جستجو کنم، خواستم «مسلمان» بنویسم، «سلمان» نوشتم. روایتی روی صفحة مانیتور، میخ کوبم کرد: یکی از یاران امام صادق ع از ایشان، سخنی را نقل کرده بود:
- چقدر از شما می شنوم که سلمان فارسی را نام می برید؟
- نگو سلمان فارسی، بگو سلمان محمدی. می دانی چرا سلمان، اینقدر نزد ما عزیز و گرامی است؟
- نه نمی‌دانم مولای من!
- سلمان، به خاطر سه ویژگی نزد ما عزیز و گرامی است:
خواستة امیر‌المؤمنین را بر خواستة خود مقدم می داشت.
محرومان و فقرا را دوست داشته و بر ثروتمندان ترجیح می داد.
علم و عالمان را گرامی می‌داشت.
سلمان، عبد صالح خدا ، حق گرا و مسلمان بود و از مشرکین نبود.[۱]
دوباره مرور کردم: خواستة امیر‌المؤمنین را بر خواستة خود مقدم می داشت؛ یعنی، خواستة امام زمان خود را بر خود و خواسته‌اش مقدم می‌داشت.
راستی! سلمانِ، اگر امروز بود چه می‌کرد؟ من که این قدر به ایرانی بودن «سلمان» مباهات می‌کنم، من چه؟ من چقدر خواستة آقا را در نظر گرفته‌ام؟ موقع حرف؟ موقع کار؟ موقع نگاه؟ موقع…؟ چقدر حساب کرده‌ام آقا این کار را دوست دارد یا نه؟ آقا می‌پسندد یا…؟
📗[۱]. بحارالانوار، ج۲۲، ص۳۲۷
۰ نظر
ذی حجر

سوره ی مبارکه ی بلد/../ محمد علی صفری

بسم الله الرحمن الرحیم


 1. خب خداوند در اینجا به شهر مکه قسم میخورد. 
 2. گویی که یک موضوع بوده است و خداوند میگوید نه! به این شهر مکه قسم! حالا چرا شهر مکه؟ در آیه ی بعد...
 3. خداوند در این آیه یک مخاطبی دارد و با او سخن می گوید که پیامب(ص) است. خداوند می گوید و تو پیامبر در این شهر یا سرزمین حل شدی. 
 4. خب خداوند چرا به مکه قسم می خورد؟ چون وجود نازنین پیامبر(ص) در آن قرار دارد و اصلا خداوند مکه را فقط برای پیامبر (ص) درست کرده است. 
 5. و قسم می خورد به پدر و پسر که اینجا پدر و پسر منظور حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل است. 
 6. حالا چرا این دو حضرت نام برده شده اند؟ زیرا این دو بزرگوار بنیان گزارش مکه بودند. 
 7. حالا در این آیه خداوند می گوید که ما انسان را در کبد آفریدیم یعنی د سختی چرا در سختی؟ 
 8. چون حالا فکر کنم که خداوند می خواهد ببیند که آیا انسان هم در سختی هایش به شأن پیامبر(ص) خود احترام می گذارند و توجه می کنند یا آسانی را می خواهد که با گذاشتن با در کعبه پول دار شوند. 
 9. خداوند می‌فرماید که آیا انسان فکر می کند که هیچ کس دستش به او نمیرس؟!؟!
 10. و همینطور کارهای خود را انجام می دهد و هیچکس به هیچکس است؟؟
 11. و همان کس می گوید که پول زیادی در کارهای خوب نابود کرده ام!
 12. و الکی ادعای این را میکند که عمل نیک انجام داده و میگوید که پول هایم نابود شده است. 
 13. و خداوند می گوید که آیا هیچ کس آن را ندیده است که آیا کار خوب یا بد انجام داده است؟ 
 14. و فکر میکند ک همینطور می گوییم و هیچ کس ندیده و نفهمیده است ولی خدا کجاست؟!؟!
 15. خداوند به خاطر آیه ی قبل میگوید آیا چشم نداده ایم که خدایی هم هست؟
 16. می گوید آیا چشم نداده ایم که کسی هم است که اعمال تو را می بیند.
 17. و آیا یک زبان و دو لب نداده ایم که آیا شأن پیامبر را می داند و برود سوال بپرسد د باره خدا و آنچه انجام می دهد که خداوند می بیند.


نسأل الله منازل الشهدا

۵ نظر
ذی حجر

سوره ی مبارکه ی تکاثر /../ محمدعلی صفری

بسم الله الرحمن الرحیم


 مثال یک: در زندگی ما خیلی کارها هستند که مانند کار های این قوم در قرآن خداوند آورده است.  مانند این که ما داریم فوتبال را در تلوزیون نگاه می کنیم و اذان می شود ، آن قدر هیجان این بازی زیاد است که آن را دنبال کرده و از عبادت خدا جا می مانیم ؛ مانند آیه ی یک و دو که لهو میشود. 

 مثال دو: یک مثال دیگر هم درباره ی لهو تکاثر در رفتار ما است ، مانند این که ما به دوستانمان می گوییم فلانی اتود تو چند دهم است؟ می گوید هفت دهم است ، بعد ما می رویم تکاثر می کنیم یعنی زیاده خواهی که می رویم یک اتود پنج دهم می خریم که این کار لهو است و ما می گوییم تکاثر یک لهو است. 

 مثال سه: خب خداوند در آیه می فرمایند که اگرشما علم یقین را داشتید به این کارهای لهو و تکاثر نمی پرداختید.  اما چگونه؟ مثال: ما می دانیم که اگر بمیریم ، به یک دنیایی می رویم که جهنم و بهشت دارد که عالم برزخ نام دارد. خب این یعنی علم یقین که یک علمی داریم از یک چیز! پس چرا در جامعه ی که اسلامی است و بالاخره در هر جایی به هر نفر گفتند که آقا یک عالمی است ، بنابر برزخ که آنجا کارهایمان راحساب می کنند! ولی با اینکه علم را دارند یا میگویند وجود ندارد ، یا می گویند حالا همین یک گناه و بعدا خدا مارا می بخشد ، که در جامعه هست حیا و عفت و حجاب از بین رفته است. و این یک گناه است و بعد ما را یعنی مذهبی را اخفال و مسخره می کنند. 

 مثال چهار باتوجه به مثال سه: باز هم خداوند در آیه ای می گوید که آنقدر این کارهای لهو را انجام دادید و عالم برزخ را جدی نگرفتید ؛ مرگتان فرا رسید. که در آن دنیا علم یقین شماها به عین الیقین می رسد! مثال که همین حجاب نکردن و حیا نداشتن که گناه هست و بعضی مشتاق. دیدن این کارنامه در آن دنیا خواهند بود. 

 مثال پنج: در آیه ای هم خداوند درباره ی نعمت هایی که به ما داده است حرف میزند. میگوید که در آن دنیا از نعمت های کوچک تا نعمت های بزرگ از شما سوال می شود که آیا از این نعمت دزست استفاده کردی! یا از این نعمت در راه تکاثر استفاده کردی؟ 

 در در روایتی است که پیامبر و عده ای از یاران او به خانه یک نفر رفتند او از پیامبر و یارانش با آب خنک و خرما پذیرایی کرد. بعد بیرون آمدند و پیامبر فرمودند که در آن دنیا حتی از این خرما هم که یک نعمت است سوال میشود ؛ پس ما از این روایت درس می گیریم که وقتی مهمان می آید نگوییم که باید یک غذای آنچنانی بدهیم. 

در این آیه طبق گفته ی امام صادق  از نعیم منظور رسول ا... است و اهل بیتشان. اما در این زمان و جامعه ی خود ما هم یک ولی داریم که حضرت آقا و علمدار امام زمان(عج) است و ما و افراد جامعه آن را از دست میدهیم و در این رابطه از ما سوال خواهد شد. متاسفانه اسرائیل و آمریکا و... با استفاده از بازی ها و ماهواره ها کاری کرده که مردم به خاطر این نعمت بزرگ کفر می ورزند و با حضرت آقا مخالف اند. وقتی کارهای لهو ما از کشورهای خارجی منشا میگیرد ایشالا که به عقل بیاییم.

نسأل الله منازل الشهدا

۱ نظر
ذی حجر