بسم الله الرحمن الرحیم؛ وَالْفَجْرِ ؛ وَلَیَالٍ عَشْرٍ ؛ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ؛ وَاللَّیْلِ إِذَا یَسْرِ ؛ هَلْ فِی ذَلِکَ قَسَمٌ لِّذِی حِجْرٍ

۴ مطلب با موضوع «محمد سهیل مالکی» ثبت شده است

سوره مبارکه علق/../ محمدسهیل مالکی

بسم الله الرحمن الرحیم

 1. خداوند انسان را از خونی بسته شده خلق کرده است.
 2. باید دانست خداوند از هرچیز بر روی زمین والاتر و کریم تر است.
 3. انسان بوسیله قلم تعلیم داده شده است.
 4. علم را خداوند به انسان عطا کرده است.
 5. بازگشت همه و همه به سوی خالق یکتاست.
 6. انسان ها در هنگام احساس بی نیازی نسبت به خدا طغیانگر میشوند.
 7. خداوند جهانیان بر همه چیز بیناست و آگاه است.
 8. در آن دنیا موی جلوی پیشانی خطاکار دروغگو را که مردم را از نماز نهی میکند را میگیرند و آن را به دوزخ می اندازند و کسی نمیتواند به یاریش برود.
 9. خطاکار اگر کسی را برای کمک صدا بزند، خداوند هم نگهبانان دوزخ را صدا خواهد زد.
 10. شروع هر کار خیری با نام خدا باید باشد و اتمام آن باید سجده بر خدا باشد.


نسا الله منازل الشهدا

۱ نظر
ذی حجر

سوره مبارکه همزه/../ محمدسهیل مالکی

بسم الله الرحمن الرحیم

خداوند در این سوره (با لحنی که سوره را شروع می کند) با عصبانیت به کسانی که دیگران را مسخره می کنند و یا به آنها طعنه میزنند گوشزد می نماید که اگر فکر کرده اند اون قسمت از مالی که به سبب افتخار به آن به دیگر مخلوق خدا طعنه زده اند برایشان جاودان است، این تفکر اشتباه است. و به خاطر این تفکر غلط آتشی به نام حطمه معرفی می کند.

آتش حطمه به این خاطر است که بنده ی خدا به دلیل طعنه ی تو قلبش شکسته شده پس باید برای جزای این کار آتشی مهیا شود که هم از قلبت شروع شود و هم شکننده و نابود کننده باشد. 

آتشی که تو اصلا نمیتوانی درک کنی که چیست.

آتشی که هیچ راه رهایی ندارد.


«نسال الله منازل الشهداء»

۰ نظر
ذی حجر

سوره مبارکه ناس/../ محمد سهیل مالکی

بسم الله الرحمن الرحیم

سوره مبارکه ناس:

آیه اول:

 1. خداوند در این سوره به پیامبر امر می کند که از یک شر مهم به پروردگار ناس پناه ببرد.
 2. رب ناس پناهگاهی مطمئن برای انسان هاست.
آیه دوم:
 1. پیامبر علاوه بر پروردگار مردم باید به فرمانروای مردم هم پناه ببرد.
 2. همه اتفاقات برای انسان ها توسط فرمانروایی تعیین می شود، پس بنابراین باید به ملک ناس هم پناه ببریم.

آیه سوم:

 1. و در آخر باید به سومین پناهگاه که معبود مردم است پناه برد.
 2. هر فردی دارای معبودی است که باید از شر خطرات به آن پناه ببرد و او کسی جز خدای یگانه نیست.

آیه چهارم:

 1. باید از شر وسواس خناس به این سه شر پناه برد. (غرض کلی سوره در این آیه است که می خواهد بگوید وسواس خناس کار خیر را به تاخیر می اندازد) مثال : مادر شما به شما می گوید که برو و نان بخر و شما و شما وعده چند دقیقه بعد را میدهید ولی کار به چند ساعت میرسد و نان هم گیر نمی آید.
 2. وسوسه باعث می شود افراد در راه اعمال نیک خود متوقف شوند.
 3. وسوسه صدایی از درون قلب انسان است که به انسان بسیار آسیب می زند.

آیه پنجم:

 1. معرفی کسانی که انسان را به خناس شدن و تاخیر انداختن و در آخر به گناه دعوت می کنند. مثال: رفقا و همنشین هایی که در نظر آن ها نماز و قرآن و والدین جایگاه خاصی ندارد؛ این رفقا با وسوسه کردن اول به انجام ندادن کار خیر و دوم به گناه دعوت می کنند.
 2. همیشه باید از شر وسواس خناس به پناهگاهی مطمئن مراجعه کنیم کسی که در سینه ی ما وسوسه می کند ما باید به پناهگاهی رجوع کنیم که صاحب آن پناهگاه خود مالک اراده ناس ها باشد.

آیه ششم:

 1. خناس هم میتواند از انسان ها باشد هم میتوانند از اجنه باشد؛ پس اگر دیدیم که رفیقمان ما را به تاخیر در کارها دعوت میکنند آنها را از خناس جدا نبینیم.


 • غرض سوره: باید در انجام کار های خیر با توکل بر رب ناس، ملک ناس، اله ناس با خناس و عوامل ایجاد خناس مبارزه کنیم و این مبارزه یعنی از تاخیر انداختن کار های خیر تاخیر نکنیم.


«نسال الله منازل الشهداء»

۱ نظر
ذی حجر

گزاره های سوره مبارکه فلق /../ محمد سهیل مالکی

بسم ا..
گزاره های موجود در سوره:
 1.  با امری بودن آیه اول به این پی میبریم که پیامبر هم لازم است در پناه قرار گیرد.
 2. با وصف رب فلق بودن خداوند میتوان سر پناهگاه بودن خدا و نیز علت پناه بردن را بیان کرد.
 3. هر آنچه مخلوق خداست می تواند برای انسان مایه شر شود و انسان است که از مخلوق را برای خود شر میسازد.
 4. گناه از مثال های تاریکی است که خاصیت ماندگاری دارد.
 5. یکی از آسیب های مهم جامعه که به انسان ضرر میرساند ایجاد گره و مشکل برای دیگران است.
 6. آدم حسود هرگز با حسد ورزیدن سودی نمیبرد و نه تنها سبب ضرر به دیگران میشود باعث عدم پیشرفت خود نیز هست.

غرض کلی سوره :

 • در تمام احوالات زندگی باید به خدا پناه ببریم یا به عبارت دیگر آن زندگی ای ختم به خیر میشود که در پناهگاه خداوند جریان داشته باشد . همچین زندگی ای دیگر گزند حسود و غیره را به خود نخواهد دید.


«نسال الله منازل الشهداء»

۲ نظر
ذی حجر