بسم الله الرحمن الرحیم؛ وَالْفَجْرِ ؛ وَلَیَالٍ عَشْرٍ ؛ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ؛ وَاللَّیْلِ إِذَا یَسْرِ ؛ هَلْ فِی ذَلِکَ قَسَمٌ لِّذِی حِجْرٍ

۳ مطلب با موضوع «محمد عرفان برکتی» ثبت شده است

سوره مبارکه ناس/../محمد عرفان برکتی

بسم الله الرحمن الرحیم
خداوند در این سوره به پیامبرش امر میکنند که از شر وسواس خناس به رب ناس پناه ببرد.
پناه میبرم به خدا که رب و تدبیر گر همه مردم است. همان کسی که مالک مردم نیز هست. همان کسی که اله مردم نیز هست. از شر وسواس خناس که در صدر و سینه و درون انسان ها وسوسه میکنند و هم میتواند از اجنه و شیاطین باشد هم از مردم.
مثال تاخیر انداختن وسواس خناس: میخواهیم درس خواندن را شروع کنیم به خود میگویم که اگر چند دیقه بیشتر استراحت کنیم ولی همان چند دیقه چند ساعت ما را از درس خواندن عقب میاندازد.
طبع آدم ها به این شکل است که اگر شری به او وارد شود و او را تهدید کند به کسی پناه ببرد. انسان ها در این شرایط به این سه پناهگاه پناه میبرند.
کسی که انسان میتواند به او پناه ببرد بر کار های انسان باید تسلط داشته باشد.
و در برابر هر کاری که دارد زیاد و کم، او را کافی بداند و به او پناه برد
وسوسه در نفس است و گویی  به آرامی  به گوشمان زمزمه میکند.
برای همین است که پیامبر اکرم«ص» همیشه برای امام حسین«ع» سوره ناس میخواندند تا همیشه در پناه خداوند باشد.

«نسال الله منازل الشهدا»
۳ نظر
ذی حجر

سوره مبارکه همزه/../ محمد عرفان برکتی

بسم الله الرحمن الرحیم

خداوند در این سوره هدفش معرفی کسانی است که به دیگران طعنه می زنند یعنی به هر نوعی دل کسی میلرزانند و او را آزار می دهند این آدم ها مال خود را می شمارند و فکر می کنند مالشان سیب برتری شان نسبت به دیگران شده برای همین برتری طعنه میزنند ولی کسی که توانایی اش را از خدا بداند و تمام برتری اش را نابود شدنی هرگز همز و لمز نمیکند.

اما به سبب همین طعنه زدن و دل شکستن خداوند آتشی به نام حطمه برایش آماده کرده و در خود سوره  حطمه معرفی میشود. آتشی شکننده که مانند آتش روی زمین نیست و از آن سوزناک تر است. و آن آتش را خود خداوند شعله ور ساخته و هرکس در آن انداخته شود قلبش میسوزد و این آتش همه را در بر میگیرد و هیچ راه فراری برای آن نیست.


«نسال الله منازل الشهداء»

۱ نظر
ذی حجر

سوره مبارکه ماعون/../ محمدعرفان برکتی

بسم الله الرحمن الرحیم

خداوند متعال در این سوره به دو نوع از انسان ها اشاره میکند و رفتار هریک را مورد بررسی قرار میدهد:
  • انسان هایی که نماز می خوانند اما در انجام امور اجتماعی رفتار ناپسندی دارند.
  • افرادی که نماز نمی خوانند ولی آدم های خیرخواهی هستند و در رابطه با مردم رابطه خوبی دارند.

در سوره ماعون خداوند کار هر دو را اشتباه میداند.

خداوند به هردوی انسان ها می گوید نماز خواندن و بدرفتاری کردن با یتیم و بی توجهی کردن به مسکین ها و اصلا بی توجهی به نماز با وجود اینکه آدم خوبی باشه، هیچ کدوم از دین اسلام نیست و کسی که اینکار را انجام دهد مسلمان نیست چون دین را قبول ندارد.

این انسان ها کسانی هستند که انسان را می رانند و با بدرفتاری اورا آزار می دهد.

این افراد حتی انسان های دیگر را به غذا دادن به یتیم و مسکین تشویق نمی کنند و حتی آن ها را از انجام این کار ها منع می کنند.

پس وای بر برنمازگزارانی که در نمازشون سستی می کنند. اینها همان کسانی هستند که با یتیم بد رفتاری می کنند.

این افراد اگر نمازشون درست توجه می کردند به این درک میرسیدند که خداوند در همه حال آن ها را نگاه میکند پس همچین کسی اصلا با یتیم با خشونت رفتار نمی کند.


«نسال الله منازل الشهداء»

۴ نظر
ذی حجر