بسم الله الرحمن الرحیم؛ وَالْفَجْرِ ؛ وَلَیَالٍ عَشْرٍ ؛ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ؛ وَاللَّیْلِ إِذَا یَسْرِ ؛ هَلْ فِی ذَلِکَ قَسَمٌ لِّذِی حِجْرٍ

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سوره مبارکه زلزال» ثبت شده است

حسرت های جاودان

بسم الله الرحمن الرحیم

خودش را سرزنش می کرد، ناراحت بود، عصبی بود، از خودش حالش بهم میخورد. خودش پیش خودش خرد شده بود با خود می گفت وای بر من که ترازوی اعمالم وضع بدی دارد. گل زندگی اش را برای آخرین بار مرور می کرد هیچ چیزی پیدا نکرده بود حتی به اندازه ی گرد و غباری

به خود می گفت : اعمالم مرا به وادی بدبختی کشانده است. اتفاقات چند لحظه ی پیش را با خود مرور می کرد . زلزله ای ویران کننده ای آمد از ترس جانش به حلقش رسیده بودهمه جا می لرزید همه انسان ها زنده شده بودند و از ترس از هم میپرسیدند چه شده است؟

همه میدانستند ولی باور کردنش سخت بود.

ناگاه زمین چیزهای سنگینی که در خود به امانت برده بود را بیرون می ریزد ناگهان تمام _اعمال انسان ها به نمایش در می آید_ زیرا زمان؛ زمان شهادت است. به کارهایی که انسان ها انجام میدادند . همه ناراحت میشوند و مومنان می گویند که این وعده شهادت زمین را خداوند داده بود و به حرف درآمدن زمین دستور خدای قادر است.

به خودش آمد و گفت: وای برمن خدای بزرگ به من نعمت های زیادی داده بود اگر شکر این هارا میکردم وضعم بهتر از این بود من در دنیا سرگرم کار خودم بودم سرم فقط پایین را میدید ولی ای کاش سرم را بالا میگرفتم و می دیدم چه خبر است من فقط به دنبال این بودم که به خود اضافه کنم و به روزی خود قانع نبودم

کم کم نوبت او شد . مهر خاموشی به دهان او زدند. ناگهان صدایی آمد آری!! پس از شهادت زمین ، اینک تمام اعضای بدن او به صدا درآمده بودندو شهادت میدادند

او شنیده بود که در آن دنیا حسابرسی اعمال هست اما دلش را به شفاعت اهل بیت خوش کرده بود

 چه بسا که همان اهل بیت گفتند : شفاعت ما به کسی که به نماز بی اهمیتی کند : نمی رسد

سعید کسایی بر گرفته از سوره مبارکه زلزال


اللهم ارزقنی شفاعه الحسین یوم الورود


۲ نظر
ذی حجر

سوره مبارکه زلزال/../ علی نظام آبادی

 بسم الله الرحمن الرحیم

بعضی انسان هاهمیشه وقتی درحال گناه هستند،با این حال که می‌دانندکه خداآن هارامی بیندولی بازهم دست ازگناه نمیکشندواین به خاطراین است که نمیتوانند خدارادرک کنند،این سوره کمی کارمارابرای گناه نکردن آسان نر کرده است.سوره ی زلزال به مامیگویدکه اگراین رادرک نمیکنی که خدااعمالت را می‌بیندبدان که زمین هم توسط خدا مأمور شده که اعمال انسان هارا دیده ودر روز قیامت همه رابازگوکند.

زمین اعمال همه ی انسان هارامی‌بیندوآن هارامثل باری سنگین بردوش میکشدتادر روز قیامت اعمال انسان هارابه دستورخدا فاش کند.

ادامه متن را در ادامه مطلب مشاهده کنید

۷ نظر
ذی حجر

سوره مبارکه زلزال /../ سعید کسایی

بسم ا...

موضوعات به کار رفته عبارت اند از : 

• زلزله ای که زمین را در روز قیامت میلرزاند 

• اثقال زمین خارج میشوند

• انسان ها هر کدام به سوی اعمال خود میروند

• انسان ها تمام اعمال حتی به اندازه ی گرده ی غبار میبینند

در اینجا خداوند از زلزله ای که در روز قیامت میاید خبر میدهد زلزله ای مخصوص که خاصیت زلزله این است که انسان ها را لو میدهد و همه چیز را برای انسان یاداوری میکند مثلا :

• شما در خانه تان مشغول بازی کردن هستید که زلزله میاید و شما در ان لحظه یادتان میاید که با چه کسی بد رفتاری کرده اید و چه قرض هایی بر گردن دارید و بعد زیر اوار ها گیر میکنید و بعد کسانی که از زیر اوار شما را در میاورند با وسیله ی بازی پیدایتان میکنند و میفهمند شما مشغول بازی بودید و شما اصطلاحا لو میروید

انسان ها از ترس و تعجب از هم سوال میکنند و در این زلزله زمین چیزی را که درون خودش نگهداشته را بیرون میریزد (اثقال) و ان چیزی نیست جز اعمال خوب وبد انسان ها و زمین شروع میکند به باز گو کردن تمامی اعمال مثال :

• شما تنها دراتاق خود هستید و مشغول گناه هستید و هیچکس در انجا نیست و مطمئن هستید کسی از گناه شما خبر ندارد ولی زمین میبیند که شما چه گناهی انجام میدهید و در ان روز اعمال شما را لو میدهد

وقتی اعمال شما لو دارد لو میرود حتی از مثقالی دریغ نمیشود مثقال یا ذره به اندازه ی دانه های گرد و غباری است که فقط در شعاع افتاب دیده میشود و شما دنبال ذره ای هستید که به اعمال خوب خود اضافه کنید اما دیگر دیر است و افسوس میخورید که اعمالی اینچنین دارید مثال : 

• معلم شما برگه ی امتحانی شما را داده است و شما چهارده گرفتید با اینکه کم شده اید دنبال بیست و پنج صدم هستید که نمره ی شما را بکشاند بالا ولی تمام نمرات درست صحیح شده است و شما حسرت میخورید که ای کاش به جای وقت تلف کردن درس میخواندید


زمین شاهد همه ی اعمال ما است و در روز قیامت به تمام اعمال خوب و بد ما شهادت میدهد و بعد همه اعمال شما لو میرود و شما دنبال مثقالی کار خوب هستید که بر ترازوی کار خوب شما بیفزاید ولی تمام کار ها محاسبه شده اند و افسوس میخورید که چرا کاری نیک انجام نداده اید

پس حواسمون به اعمالمون باشه..


« نسال الله منازل الشهداء »

۰ نظر
ذی حجر