بسم الله الرحمن الرحیم؛ وَالْفَجْرِ ؛ وَلَیَالٍ عَشْرٍ ؛ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ؛ وَاللَّیْلِ إِذَا یَسْرِ ؛ هَلْ فِی ذَلِکَ قَسَمٌ لِّذِی حِجْرٍ

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سوره مبارکه شمس» ثبت شده است

سوره مبارکه شمس / ../ مهدی مقصودی

بسم الله الرحمن الرحیم

در سوره مبارکه شمس خداوند میفرماید : یک دانه در تمامی امکانات ( خورشید ، باران ، خاک و ... ) چرا رشد نمیکند ؟ زیرا که خود دانه مشکل دارد منظور این است که خدا همه ی امکانات را به ما داده ولی ما خودمان مشکل داریم که نمیتوانیم در راه راست باشیم  خدا میفرماید تازه تشخیص راه راست و راه غلط را به شما دادم و انتخاب با خودت است ولی ان نکته را هم متذکر میشود که کسی پیروز است که تزکیه کند یعنی اشتباه خود را درست کند . 

در این سوره از قوم ثمود نیز گفته شد این قوم میدانست که باید یه کاری را انجام دهد ولی انجام نداد خدا حضرت صالح را بر این قوم فرستاد تا به انها بگوید با این دلایل روشن مثل خورشید و... باید ایمان بیاورید ولی انها باز هم ایمان نیاوردند و گفتند که باید برای ما معجزه ای بیاورید و حضرت صالح میگوید اگر معجزه ای بیاورم و ایمان نیاورید عذاب میشوید ان چیزی که قوم ثمود خواستند این بود که شتری از دل کوه بیاید بیرون ولی حضرت صالح گفت باید از اب این قوم یک روز مال این شتر باشد و یک روز مال شما معجزه امد بعد از مدتی دیگر نتوانستند حمل کنند و بعد از ان شتر را کشتند و خدا هم عذابی بر انها نازل کرد که ان قوم با خاک یکسان شدند و خدا از عاقبت انها ترسی ندارد .

نسال الله منازل الشهدا 

۵ نظر
ذی حجر

سوره مبارکه شمس "دسته سوم آیات" /../ سعید کسایی

بسم الله الرحمن الرحیم
دسته سوم: مثل استفاده نکردن از امکانات و نتیجه عدم ایمان (آیات 10-15)

خداوند در ایات 10 تا 15 مثالی زده است که نشان میدهد نتیجه اش چیست مثال خدا قوم ثمود است انها قومی با نفس های کامل و منطق های قوی و خوبی داشتند که هر گناهی انجام میدادند ولی با منطق خود ان گناه را توجیح میکردند و خداوند برایشان حضرت صالح را میفرستد ولی انها باز تکذیب کردند و معجزه خواستند و خداوند برای قومی با منطق معجزه ای کاملا بی منطق فرستاد حضرت صالح شتری از دل کوه بیرون اوردند و قرار شد یک روز شتر اب بخورد یک روز اهالی ده ولی باز هم طغیان کردند و شتر را کشتند و خدا هم با عذابی سخت انها را با خاک یکسان کرد و در سوره ی فجر امده دیگر مثل انها خلق نمیشود و خدا بیمی از نابودی ان قوم ندارد این نتیجه کسی است که فجور در خود کاشت که طغیان میکند.

«نسال الله منازل الشهدا»
۱ نظر
ذی حجر

سوره مبارکه شمس "دسته دوم آیات" /../سعید کسایی

بسم الله الرحمن الرحیم

دسته دوم: ساختار نفس و نحوه و نتیجه استفاده از آن(آیات 8-10)

در ایات 8 تا 10 خداوند نتیجه ی استفاده ی خوب و بد از نفس را میفرماید ایه ی 8 چنین است : پس ما به ان نفس فجور و تقوی را الهام کردیم یعنی نفس ما فجور و تقوی را تشخیص میدهد پس با ان نفس کاملی که داریم میشود دو کار انجام داد پس این یعنی کسی که فجور را در نفس خود کاشت خودش خواسته زیرا نفسی کامل دارد که فجور را از تقوی تشخیص داده ولی با این حال به سمتش رفته است . در ایه 9 خداوند میفرماید قطعا کسی که تزکیه کرد پیروز شد این یعنی اینکه کسی که تقوی را تشخیص داد باید برای به کمال رسیدن تزکیه کند و کسی که این کار را کرد رشد میکند و پیروز میشود در ایه 10 خداوند میفرماید و قطعا نومید شد هرکه بیالود ان را این نتیجه ی نخواستن است پس هرکس نفس خود را به جای تقوی در فجور غرق کند رشد نمیکند و زیر دست و پا میماند زیرا کسی که رشد کرده باعث خوشحالی است و نتیجه ی نفس همراه فجور در ایات 10 تا 15 است .

«نسال الله منازل الشهداء»

۱ نظر
ذی حجر

سوره مبارکه شمس "دسته اول آیات" / .. / سعید کسایی

بسم الله الرحمن الرحیم

دسته اول: نعمت ها و قسم به آنها(آیات 1-7)

خداوند در این سوره به رشد انسان اشاره میکند در بین ایات 1 تا 7 خداوند به نعت هایی قسم میخورد که تنها یکی از انها برای رشد ما ( از لحاظ معنوی ) کافی است . خداوند به خورشید و روشنایی اش به ماه و به جای خورشید امدنش و به روز وقتی اشکار میشود و به شب هنگامی که فرا میگیرد و به اسمان و انکه بنایش کرد و به زمین و انکه ان را گستراند قسم میخوورد یعنی ما باید با دیدن انها به کمال می رسیدیم و رشد میکردیم ولی ما به کمال نرسیدیم چرا ؟زیرا از درون خراب هستیم.

مثال : در یک مزرعه بذر پاشی میکنند و اب میدهند افتاب میتابد و گرما وجود دارد بعضی رشد میکنند و بعضی رشد نمیکنند انهایی که رشد کردند را میچینند و در اغوش میگیرند ولی انهایی که رشد نکنند زیر دست و پا له میشوند چرا رشد نکردند همه امکانات وجود داشت ولی چرا ؟ زیرا دانه از درون خراب است .

خداوند پس از این قسم ها به نفس و انکس که ان را کامل کرد قسم میخورد یعنی علاوه بر نعمت های قبل که باید به واسطه ی انها به کمال میرسیدیم نفسی کامل به ما روزی داده شده نفس در مقابل غریزه است و هر کس میتواند با نفس خود به کمال برسد و میتواند به شقاوت برسد .


«نسال الله منازل الشهدا»

۰ نظر
ذی حجر