بسم الله الرحمن الرحیم

خداوند متعال در این سوره به دو نوع از انسان ها اشاره میکند و رفتار هریک را مورد بررسی قرار میدهد:
  • انسان هایی که نماز می خوانند اما در انجام امور اجتماعی رفتار ناپسندی دارند.
  • افرادی که نماز نمی خوانند ولی آدم های خیرخواهی هستند و در رابطه با مردم رابطه خوبی دارند.

در سوره ماعون خداوند کار هر دو را اشتباه میداند.

خداوند به هردوی انسان ها می گوید نماز خواندن و بدرفتاری کردن با یتیم و بی توجهی کردن به مسکین ها و اصلا بی توجهی به نماز با وجود اینکه آدم خوبی باشه، هیچ کدوم از دین اسلام نیست و کسی که اینکار را انجام دهد مسلمان نیست چون دین را قبول ندارد.

این انسان ها کسانی هستند که انسان را می رانند و با بدرفتاری اورا آزار می دهد.

این افراد حتی انسان های دیگر را به غذا دادن به یتیم و مسکین تشویق نمی کنند و حتی آن ها را از انجام این کار ها منع می کنند.

پس وای بر برنمازگزارانی که در نمازشون سستی می کنند. اینها همان کسانی هستند که با یتیم بد رفتاری می کنند.

این افراد اگر نمازشون درست توجه می کردند به این درک میرسیدند که خداوند در همه حال آن ها را نگاه میکند پس همچین کسی اصلا با یتیم با خشونت رفتار نمی کند.


«نسال الله منازل الشهداء»