‌‍ ‍ ‍بسم الله الرحمن الرحیم


از دفتر دل نوشته معراج شهدای اهواز؛

شهدا از ما اشک نمی خواهند، عمل می خواهند . ما برای خوشحالی آقا چه کردیم؟ غیبت کردیم؟ دروغ گفتیم؟

نگاه به نامحرم کردیم؟ چه کردیم؟ شهدابه شما قول می دهم دلم را از غیر خدا بشویم و فقط به خدا امید

داشته باشم وتا زنده ام در راه خدا تلاش کنم تا همه وجودم را برای خودش فدا کنم .قول می دهم زینبی باشم درمقابل کارحسینی ات .