بسم الله الرحمن الرحیم

«قارون» هرگز نمی دانست که روزی، کارت عابر بانکی که در جیب ما هست 

از آن کلیدهای خزانه وی که مردهای تنومند عاجز از حمل آن بودند ما را به آسانی مستغنی میکند...

و «خسرو» پادشاه ایران نمی دانست که مبل سالن خانه ما از تخت حکومت وی راحت تر است...

و «قیصر» که بردگان وی با پر شترمرغ وی را باد می‌زدند ، کولرها و اسپلیتهایی که درون اتاقهایمان هست را ندید...

و «هرقل» پادشاه روم که مردم به وی بخاطر خوردن آب سرد از ظرف سفالین حسرت میخوردند 

هیچگاه طعم آب سردی را که ما می چشیم نچشید ...

و «خلیفه منصور» که بردگان وی آب سرد و گرم را باهم می آمیختند تا وی حمام کند، 

هیچگاه در حمامی که ما براحتی درجه حرارت آبش را تنظیم میکنیم حمام نکرد ...

بگونه ای زندگی می‌کنیم که حتی پادشاهان آن عصر هم اینگونه نمی زیستند 


اما باز شانس خود را لعنت میکنیم!

و هر آنچه دارائیمان زیاد میشود تنگدست تر میشویم...


خدایا قدرت شکر گفتن در حرف و عمل را به ما عنایت فرما و ما را از شاکرین قرارداده.


امام حسن مجتبی(علیه السلام):

نعمت‌های خداوند یک آزمون است اگر شکر و حق آن ادا شود برای انسان نعمت و اگر ناسپاسی کرد (همان نعمت) برایش نقمت و عذاب خواهد بود.

 بحار، ج ٧٨، ص ١١٣


 در حقیقت، خدا بر مردم، داراى بخشش است ولى بیشترشان سپاسگزارى نمیکنند. 

(سوه یونس/آیه60)

نسأل الله منازل الشهدا