‌‍ ‍ ‍بسم الله الرحمن الرحیم

(15نماز با تفکر

پیامبر (ص ) :رکعتان خفیفتان فی تفکر خیر من قیام لیلة

دو رکعت نماز سبک ، در صورتی که همراه با تفکر و اندیشه باشد، بهتر از عبادت سراسر یک شب است .

بحار الانوار، ج ,84 ص .240 میزان الحکمه ، ج 5، ص 391


پ ن : تفکر