بسم الله الرحمن الرحیم؛ وَالْفَجْرِ ؛ وَلَیَالٍ عَشْرٍ ؛ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ؛ وَاللَّیْلِ إِذَا یَسْرِ ؛ هَلْ فِی ذَلِکَ قَسَمٌ لِّذِی حِجْرٍ

گزاره های سوره مبارکه فلق /../ محمد سهیل مالکی

بسم ا..
گزاره های موجود در سوره:
 1.  با امری بودن آیه اول به این پی میبریم که پیامبر هم لازم است در پناه قرار گیرد.
 2. با وصف رب فلق بودن خداوند میتوان سر پناهگاه بودن خدا و نیز علت پناه بردن را بیان کرد.
 3. هر آنچه مخلوق خداست می تواند برای انسان مایه شر شود و انسان است که از مخلوق را برای خود شر میسازد.
 4. گناه از مثال های تاریکی است که خاصیت ماندگاری دارد.
 5. یکی از آسیب های مهم جامعه که به انسان ضرر میرساند ایجاد گره و مشکل برای دیگران است.
 6. آدم حسود هرگز با حسد ورزیدن سودی نمیبرد و نه تنها سبب ضرر به دیگران میشود باعث عدم پیشرفت خود نیز هست.

غرض کلی سوره :

 • در تمام احوالات زندگی باید به خدا پناه ببریم یا به عبارت دیگر آن زندگی ای ختم به خیر میشود که در پناهگاه خداوند جریان داشته باشد . همچین زندگی ای دیگر گزند حسود و غیره را به خود نخواهد دید.


«نسال الله منازل الشهداء»

۲ نظر
ذی حجر

سوره مبارکه زلزال /../ سعید کسایی

بسم ا...

موضوعات به کار رفته عبارت اند از : 

• زلزله ای که زمین را در روز قیامت میلرزاند 

• اثقال زمین خارج میشوند

• انسان ها هر کدام به سوی اعمال خود میروند

• انسان ها تمام اعمال حتی به اندازه ی گرده ی غبار میبینند

در اینجا خداوند از زلزله ای که در روز قیامت میاید خبر میدهد زلزله ای مخصوص که خاصیت زلزله این است که انسان ها را لو میدهد و همه چیز را برای انسان یاداوری میکند مثلا :

• شما در خانه تان مشغول بازی کردن هستید که زلزله میاید و شما در ان لحظه یادتان میاید که با چه کسی بد رفتاری کرده اید و چه قرض هایی بر گردن دارید و بعد زیر اوار ها گیر میکنید و بعد کسانی که از زیر اوار شما را در میاورند با وسیله ی بازی پیدایتان میکنند و میفهمند شما مشغول بازی بودید و شما اصطلاحا لو میروید

انسان ها از ترس و تعجب از هم سوال میکنند و در این زلزله زمین چیزی را که درون خودش نگهداشته را بیرون میریزد (اثقال) و ان چیزی نیست جز اعمال خوب وبد انسان ها و زمین شروع میکند به باز گو کردن تمامی اعمال مثال :

• شما تنها دراتاق خود هستید و مشغول گناه هستید و هیچکس در انجا نیست و مطمئن هستید کسی از گناه شما خبر ندارد ولی زمین میبیند که شما چه گناهی انجام میدهید و در ان روز اعمال شما را لو میدهد

وقتی اعمال شما لو دارد لو میرود حتی از مثقالی دریغ نمیشود مثقال یا ذره به اندازه ی دانه های گرد و غباری است که فقط در شعاع افتاب دیده میشود و شما دنبال ذره ای هستید که به اعمال خوب خود اضافه کنید اما دیگر دیر است و افسوس میخورید که اعمالی اینچنین دارید مثال : 

• معلم شما برگه ی امتحانی شما را داده است و شما چهارده گرفتید با اینکه کم شده اید دنبال بیست و پنج صدم هستید که نمره ی شما را بکشاند بالا ولی تمام نمرات درست صحیح شده است و شما حسرت میخورید که ای کاش به جای وقت تلف کردن درس میخواندید


زمین شاهد همه ی اعمال ما است و در روز قیامت به تمام اعمال خوب و بد ما شهادت میدهد و بعد همه اعمال شما لو میرود و شما دنبال مثقالی کار خوب هستید که بر ترازوی کار خوب شما بیفزاید ولی تمام کار ها محاسبه شده اند و افسوس میخورید که چرا کاری نیک انجام نداده اید

پس حواسمون به اعمالمون باشه..


« نسال الله منازل الشهداء »

۰ نظر
ذی حجر

سوره مبارکه ناس/../سعید کسایی

بسم ا..

موضوعات به کار رفته در سوره ی مبارکه ناس عبارت اند از:
 • معرفی پناهگاهی مطمئن
 • صحبت پیرامون مکان اثرگزاری شر
 • معرفی و شناساندن وسواس خناس
 • نحوه ی پناه گرفتن در پناهگاه
در این جا خداوند به رسول اکرم امر فرمودند(قل) که به سه چیزی که از شر شرور ما را پناه میدهد، پناه بگیرند. خداوند متعال این پناهگاه را با سه اسم در این سوره معرفی کرده اند ولی در اصل یک پناهگاه معرفی میشود و عبارتند از :
 • رب ناس ، ملک ناس ، اله ناس
«ای پیامبر پناه بگیر از شر وسواس خناس»
وسواس خناس چیزی است که هدفش تاخیر انداختن در کار هاست. وسواس خناس که در درون ما را به تاخیر انداختن وسوسه می کند و در آخر بوسیله ی همین یک وسوسه ی کوچک ما از انجام آن کار باز می مانیم.
وسواس خناس همان صدای کوچکی است که هنگام نماز صبح به ما پیشنهاد میکند که دو دقیقه دیگر خوابیدن اهمیتی ندارد ولی همین  که چشم را بستیم و بار دیگر باز کردیم خورشید از پس افق بیرون آمده و نماز قضا شده..
قضا شدن نماز ما همان شری بود که به ما رسید.
وسواس خناس هر چیزی میتواند باشد حتی دوست و رفیق شما یا کاری که مقدم بر کار خیر دیگری انجام میدهید و کار خیر را به تاخیر میاندازید.
 • برای اینکه از شر وسواس خناس پناه ببریم و در پناه خدای جهانیان و تنها معبود و تنها مدبر عالم دربیاییم باید در انجام کارها تاخیر نیاندازیم.
«نسال الله منازل الشهداء»
۴ نظر
ذی حجر